Werkwijze

Flowchart Werkwijze
Dual Minds staat garant voor een duidelijke en open communicatie naar haar klanten toe. Wij houden u steeds op de hoogte van de vooruitgang, zodat u op ieder moment de status van uw project kan raadplegen. Met een gestructureerde werkwijze die aangepast wordt aan uw noden begeleiden wij u gedurende het hele proces.

1. Voorbereiding

Tijdens een eerste gesprek willen wij u, uw onderneming en uw product of dienst zo goed mogelijk leren kennen. We gaan na wat u van ons verwacht en hoe wij u zo goed mogelijk kunnen helpen. Door een zo goed mogelijk beeld van u en uw activiteiten te schetsen zijn we in staat om projecten op een persoonlijke en professionele manier te voltooien.

2. Uitwerking

Nadat u ons voorstel goedkeurt kan Dual Minds starten met het project voor uw onderneming. Gedurende het hele proces wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de status van het project en wordt u gevraagd om uw goedkeuring te geven. Zo kunnen wij het proces aan de hand van uw feedback doelgericht bijsturen.

3. Afwerking

Na het verzamelen van uw feedback en het bijsturen van het project zorgt Dual Minds voor de verdere ontwikkeling en afwerking van het product of dienst, waarna u een definitieve goedkeuring wordt gevraagd van het geleverde werk. Tijdens deze fase controleren en testen wij het eindproduct om de kwaliteit ervan te kunnen verzekeren.

4. Aflevering

Zodra wij het eindproduct afgewerkt en gecontroleerd hebben wordt het aan u overhandigd. Na de oplevering gaan wij na of de doelstellingen die wij samen met u in de eerste fase hebben vastgelegd gerealiseerd zijn. Dit doen we niet alleen aan de hand van gegevens of fysieke eigenschappen, maar ook op basis van de feedback die u en uw klanten aan ons meegeven.

5. Opvolging

Dual Minds hecht veel belang aan een goede service en opvolging, zowel tijdens als na de verkoop. Indien u met vragen zit of nood heeft aan bijwerking, opvolging of uitbreiding van onze diensten en/of producten kan u steeds bij ons terecht voor een snelle en effectieve dienstverlening.

Comments are closed.